ויקיתורה:אמור

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
פרשה פתוחה 150 ~ אמר אל הכהנים גולי מצרים המזבח והכליון, בנות הנכר בקרב מחנה ישראל, מות נבוכדנצר ומלכות בנו אוויל מרודך, נבואות יחזקאל 3344 עד 3367 לבריאה 417 עד 393 לפני מניינם פרשת אמור ויקרא כא: א - טז
פרשה פתוחה 151 ~ וידבר ה' אל אהרן ואל בניו ב"י בבבל ותקנת סופרים בעניין תרומות ומעשרות, אוויל מרודך, שנות עזרא הסופר 3368 עד 3383 לבריאה 393 עד 377 לפני מניינם פרשת אמור ויקרא כב: יז - לג
פרשה פתוחה 152 ~ וידבר ה' אל אהרן בלשאצר מלך בבל - תום מלכות בבל, כורש השני ודריוש - ששלת האחמינידית לפרס, נבואות דניאל 3384 עד 3400 לבריאה 377 עד 360 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כב: יז - לג
פרשה פתוחה 153 ~ וידבר דדבר אל ב"י מועד ה' ושתי ואסתר המלכה, המן צורר היהודים ומרדכי היהודי 3401 עד 3403 למניינם 360 עד 357 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כג: א -ג
פרשה פתוחה 154 ~ אלה מועדי ה' נס פורים, עליה שנייה של עזרא ובניית בית שני 3404 עד 3408 לבריאה 357 עד 351 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כג: ד - ה
פרשה פתוחה 155 ~ כי תבואו אל הארץ תחילת תקופת בית שני עליית עזרא 3409 עד 3422 לבריאה 352 עד 338 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כג: ט - כב
פרשה פתוחה 156 ~ בחדש השביעי אלכסנדר מוקדון ותקופתו, תחילת תקופת כהונת שמעון הצדיק כהן גדול, עלייה שלישית שבראשה נחמייה 3423 עד 3432 לבריאה 338 עד 328 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כג: כג - לב
פרשה פתוחה 157 ~ בחמישה עשר סוף שנות נחמיה, התחדשות המועדים, תיקון יצר עבודה זרה, תום שושלת האחימינידית לפרס 3433 עד 3444 לבריאה 328 עד 316 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כג: לג - מד
פרשה פתוחה 158 ~ להעלות נר תמיד אחרוני הנביאים: חגי,זכריה ומלאכי, דור ראשון לתנאים שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה 3445 עד 3448 לבריאה 316 עד 312 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כד: א -ד
פרשה פתוחה 159 ~ ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות המשך שנות שמעון הצדיק, שלטון אלכסנדר מוקדון, מעשה דגביהה בן פסיסה והאומות, מקדש סנבלט החורני 3449 עד 3456 לבריאה 312 עד 304 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כד: ה - יב
פרשה פתוחה 160 ~ הוצא את המקלל אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק, אפיקורוס ומין צדוק וביתוס, תלמי הראשון וניסיון העתקת התורה 3457 עד 3467 לבריאה 304 עד 293 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כד: יג - כג