ויקיתורה:בשלח

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק


       •   פס 64.1 ~ ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות יג:יז - כב
פרשה פתוחה 65 ~ דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות יד:א - יד
פרשה פתוחה 66 ~ מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות יד:טו - כה
פרשה פתוחה 67 ~ ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על היום לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות יד:כו - לא
פרשה פתוחה 68 ~ אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות טו:א - יט
פרשה פתוחה 69 ~ ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות טו:כ - כא
       •   פס 69.1 ~ ויסע משה את ישראל מים סוף לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות טו:כב - כו
       •   פס 69.2 ~ ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות טו:כז - טז:ג
       •   פס 69.3 ~ ויאמר יהוה אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות טז:ד - י
פרשה פתוחה 70 ~ וידבר יהוה… שמעתי את תלונת בני ישראל לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות טז:יא - כז
       •   פס 70.1 ~ ויאמר יהוה … עד אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות טז:כח - לו
פרשה פתוחה 71 ~ ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי יהוה לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות יז:א - ז
פרשה פתוחה 72 ~ ויבא עמלך וילחם עם ישראל ברפידם לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות יז:ח - יג
פרשה פתוחה 73 ~ ויאמר ה'… כתב זאת זכרון בספר… כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלך מדר דר לבריאה לפני מניינם פרשת בשלח שמות יז:יד - טז