ויקיתורה:ויחי

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
       •   פס 36.3 (המשך) ~ ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה לבריאה לפני מניינם פרשת ויחי בראשית מז:כח - לא
פרשה פתוחה 37 ~ ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חלה לבריאה לפני מניינם פרשת ויחי בראשית מח:א - כב
פרשה פתוחה 38 ~ ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו לבריאה לפני מניינם פרשת ויחי בראשית מט:א - ד
פרשה פתוחה 39 ~ שמעון ולוי אחים לבריאה לפני מניינם פרשת ויחי בראשית מט:ה - ז
פרשה פתוחה 40 ~ יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך לבריאה לפני מניינם פרשת ויחי בראשית מט:ח - יב
פרשה פתוחה 41 ~ זבולן לחוף ימים ישכן לבריאה לפני מניינם פרשת ויחי בראשית מט:יג
פרשה פתוחה 42 ~ יששכר חמר גרם לבריאה לפני מניינם פרשת ויחי בראשית מט:יד - כו
פרשה פתוחה 43 ~ בנימין זאב יטרף לבריאה לפני מניינם פרשת ויחי בראשית מט:כז - נ:כו