ויקיתורה:ויקהל

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
       •   פס 99.1 ~ ויקהל משה את כל עדת בני ישראל פילגש בגבעה, משכן שילה 2530 עד 2532 לבריאה 1234 עד 1231 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לה:א - ג
פרשה פתוחה 100 ~ ויאמר משה דקחו מאתכם תרומה המשך תקופת עתניאל בן קנז, שקיטת הארץ והשלמת משכן שילה, ניסיון עגל לדורות 2533 עד 2558 לבריאה 1231 עד 1202 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות ל"ה: ד' - כ"ט
פרשה פתוחה 101 ~ ויאמר משה אל ב"י ראו קרא ה' בשם בצלאל השלמת משכן שילה, עתניאל בן קנז, תחילת ימי אהוד בן גרא 2559 עד 2571 לבריאה 1202 עד 1189 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לה: ל - לו: יג
פרשה פתוחה 102 ~ ויעש יריעת עזים אהוד בן גרא, שורש מלכות דוד ממרים, שלמא בן עתניאל בן קנז 2578 עד 2602 לבריאה 1183 עד 1158 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לו: יד - לח
פרשה פתוחה 103 ~ ויעש בצלאל את הארן המשך תקופת אהוד בן גרא וזכות שבט בניימין לשהות ארון הקודש בנחלתו 2603 עד 2611 לבריאה 1158 עד 1149 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לז: א - ט
פרשה פתוחה 104 ~ ויעש את השלחן המשך שנות אהוד בן גרא אשר זכה בכתר מלכות 2612 עד 2618 לבריאה 1149 עד 1142 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לז: י - טז
פרשה פתוחה 105 ~ ויעש את המנורה המשך שנות אהוד בן גרא אשר זכה לאור התורה 2619 עד 2626 לבריאה 1142 עד 1134 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לז: יז - כד
פרשה פתוחה 106 ~ ויעש את מזבח הקטרת דבורה הנביאה וברק בן אבינועם, יבין וסיסרא ויעל אשת חבר הקיני 2627 עד 2651 לבריאה 1134 עד 1109 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לז: כה, לח:יט