ויקיתורה:וישלח

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
פרשה פתוחה 27 ~ וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום לבריאה לפני מניינם פרשת וישלח בראשית לב:ג - לג:יז
       •   פס 27.1 ~ ויבא יעקב שלם עיר שכם לבריאה לפני מניינם פרשת וישלח בראשית לג:יח - כ
       •   פס 27.2 ~ ותצא דינה בת לאה … לראות בבנות הארץ לבריאה לפני מניינם פרשת וישלח בראשית לד:א - לא
פרשה פתוחה 28 ~ ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם לבריאה לפני מניינם פרשת וישלח בראשית
פרשה פתוחה 29 ~ וירא אלהים… ויאמר... לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל לבריאה לפני מניינם פרשת וישלח בראשית
פרשה פתוחה 30 ~ ויהיו בני יעקב שנים עשר לבריאה לפני מניינם פרשת וישלח בראשית
פרשה פתוחה 31 ~ ואלה תלדות עשו הוא אדום לבריאה לפני מניינם פרשת וישלח בראשית
       •   פס 31.1 ~ אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לבריאה לפני מניינם פרשת וישלח בראשית
פרשה פתוחה 32 ~ ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לבריאה לפני מניינם פרשת וישלח בראשית לו:לא - מג