ויקיתורה:כי תשא

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
פרשה פתוחה 90 ~ וידבר דכי תשא בני ישראל פרו ורבו ונתעצמו מאוד, ותימלא הארץ אותם 2391 עד 2396 לבריאה 1370 עד 1364 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל: יא - טז
פרשה פתוחה 91 ~ וידבר דועשית כיור נחשת שעבוד ישראל במצרים והתרבותם, מלכות משה בכוש ומפלת בני אפרים 2397 עד 2401 לבריאה 1364 עד 1359 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל: יז - כא
פרשה פתוחה 92 ~ וידבר דואתה קח לך בשמים הנהגת אהרן את ב"י במצרים, לידת חור אבי בצלאל, מפלת בני אפרים בארץ פלשתים 2402 עד 2429 לבריאה 1359 עד 1331 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל: כב - לא: יא
פרשה פתוחה 93 ~ ויאמר דאך את שבתתי תשמרו משה תיקן לישראל את השבת במצרים, משה ואהרן מתגלים כמנהיגי האומה, ב"י שקועים בטומאת מצרים וע"ז 2430 עד 2442 לבריאה 1331 עד 1318 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות לא: יב - לב: ו
פרשה פתוחה 94 ~ וידבר דלך רד כי שחת עמך שקיעת בני ישראל במ"ט שערי טומאה, עשר המכות ויציאת ב"י ממצרים, מעשה העגל שבירת הלוחות והעונש 2443 עד 2450 לבריאה 1318 עד 1310 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות לב: ז - יד
פרשה פתוחה 95 ~ ויפן וירד משה מן ההר שנות המדבר 2451 עד 2482 לבריאה 1310 עד 1278 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות לב: טו - לג: יא
פרשה פתוחה 96 ~ ויאמר משה ראה אתה אמר אלי מלחמת סיחון, ברכות בלעם סוף שנות המדבר 2483 עד 2487 לבריאה 1278 עד 1273 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל"ג: יב - טז
פרשה פתוחה 97 ~ ויאמר ה' אל משה גם את הדבר הזה פרדת משה מעם ישראל ופטירת משה, כניסת בני ישראל לארץ, חידוש הברית ומלחמות יהושע 2488 עד 2494 לבריאה 1273 עד 1266 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל"ג: יז - כג
פרשה פתוחה 98 ~ ויאמר ה' אל משה פסל לך שני לחת אבנים חציית הירדן ע"י בני ישראל, הברכות והקללות על הר גריזים והר עיבל 2495 עד 2520 לבריאה 1266 עד 1240 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל"ד: א' - כו'
פרשה פתוחה 99 ~ ויאמר ה' אל משה כתב לך עתניאל בן קנז 2521 עד 2530 לבריאה 1240 עד 1234 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל"ד: כז - ל"ה