ויקיתורה:לך לך

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
פרשה פתוחה 15 ~ ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך לבריאה לפני מניינם פרשת לך לך בראשית
פרשה פתוחה 16 ~ ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ לבריאה לפני מניינם פרשת לך לך בראשית
פרשה פתוחה 17 ~ ויהי בימי אמרפל מלך שנער לבריאה לפני מניינם פרשת לך לך בראשית
       •   פס 17.1 ~ אחר הדברים האלה.. אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד לבריאה לפני מניינם פרשת לך לך בראשית
       •   פס 17.2 ~ ושרי אשת אברהם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר לבריאה לפני מניינם פרשת לך לך בראשית
       •   פס 17.3 ~ ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים לבריאה לפני מניינם פרשת לך לך בראשית
       •   פס 17.4 ~ ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי לבריאה לפני מניינם פרשת לך לך בראשית