ויקיתורה:משפטים

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
פרשה פתוחה 78 ~ ואלה המשפטים פטירת אביו ואחיו של אברהם, עקדת יצחק ופטירת שרה, שליחת אליעזר ונישואי יצחק, נישואי אברהם בשנית, ותקופת יצחק 2076 עד 2102 לבריאה 1685 עד 1658 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כא: א - כז
פרשה פתוחה 79 ~ וכי יגח שור רבקה נפקדת בבניה יעקב ועשו, מות אברהם ויצחק בגרר 2103 עד 2124 לבריאה 1658 עד 1636 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כא: כח - כב: יב
פרשה פתוחה 80 ~ וכי ישאל איש המשך התפשטות דרך ה' ע"י יעקב ומנגד "דרך החומר" בעשו 2125 עד 2135 לבריאה 1636 עד 1625 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כ"ב: י"ג - כ"ג
פרשה פתוחה 81 ~ אם כסף תלוה יעקב בבית שם ועבר ומקבל את הברכות ובכך נבחר להיות ממשיך דרך האבות 2136 עד 2161 לבריאה 1625 עד 1599 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כ"ב: כד - כ"ג: ט'
פרשה פתוחה 82 ~ הנה אנכי שלח יעקב שנהיה לבכור מקבל ברכת אביו, וה' משמרו מפני עשו ע"י מלאך ה' הגואל מכל רע 2162 עד 2175 לבריאה 1599 עד 1585 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כ"ג: כ - ל"ג
פרשה פתוחה 83 ~ ואל משה אמר עלה בריחת יעקב, התגלות ה' ליעקב בהר המוריה 2176 עד 2193 לבריאה 1585 עד 1567 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כ"ד: א - ח'