ויקיתורה:פינחס בן אלעזר

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
פרשה פתוחה 237 ~ וידבר ... פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי 4,479 עד 4,484 לבריאה 718 עד 724 למניינם פרשת פנחס במדבר כה: י - טו
פרשה פתוחה 238 ~ וידבר ... צרור את המדינים והכיתם אותם 4,485 עד 4,487 לבריאה 724 עד 727 למניינם פרשת פנחס במדבר כה: טז - כו: א
פרשה פתוחה 239 ~ ויאמר ה' אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן 4,488 עד 4,538 לבריאה 727 עד 778 למניינם פרשת פנחס במדבר כו: ב - נא
פרשה פתוחה 240 ~ וידבר ... לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות 4,539 עד 4,557 לבריאה 778 עד 797 למניינם פרשת פנחס במדבר כו: נב - כז:ה
פרשה פתוחה 241 ~ ויאמר ... כן בנות צלפחת דברת 4,558 עד 4,563 לבריאה 797 עד 803 למניינם פרשת פנחס במדבר כז: ו - יא
פרשה פתוחה 242 ~ ויאמר ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה 4,564 עד 4,575 לבריאה 803 עד 815 למניינם פרשת פנחס במדבר כז: יב - כג
פרשה פתוחה 243 ~ וידבר ... צו את ב"י ואמרת אלהם את קרבני לחמי 4,576 עד 4,583 לבריאה 815 עד 822 למניינם פרשת פנחס במדבר כח: א- ח
פרשה פתוחה 244 ~ וביום השבת בני כבשים בני שנה תמימם 4,584 עד 4,585 לבריאה 822 עד 824 למניינם פרשת פנחס במדבר כח: ט- י
פרשה פתוחה 245 ~ ובראשי חדשיכם תקריבו עלה לה' 4,586 עד 4,606 לבריאה 824 עד 846 למניינם פרשת פנחס במדבר כח: יא- לא
פרשה פתוחה 246 ~ ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם 4607 עד 4,646 לבריאה 846 עד 886 למניינם פרשת פנחס במדבר כט: א- ל: א