ויקיתורה:פקודי

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
      •  פס 106.4 עד 106.5 ~ אלה פקודי יבין וסיסרא, דבורה הנביאה וברק בן אבינועם, ויעל אשת חבר הקיני 2652 עד 2663 לבריאה 1109 עד 1097 לפני מניינם פרשת פקודי שמות לח:כא - לט: א
פרשה פתוחה 107 ~ ויעש את האפד המשך שנות דבורה, האפוד ככפרה על עוון ע"ז, אבני השוהם כנגד אחדות העם 2664 עד 2669 לבריאה 1097 עד 1091 לפני מניינם פרשת פקודי שמות לט: ב - ז
פרשה פתוחה 108 ~ ויעש את החשן המשך שנות דבורה ותחילת שנות גדעון בן יואש 2670 עד 2683 לבריאה 1091 עד 1077 לפני מניינם פרשת פקודי שמות לט: ח - כא
פרשה פתוחה 109 ~ ויעש את מעיל האפד שנות גדעון בן יואש - וגאולת העם מע"ז 2684 עד 2694 לבריאה 1077 עד 1066 לפני מניינם פרשת פקודי שמות לט: כב - לב
פרשה פתוחה 110 ~ ויביאו את המשכן שנות גדעון בן יואש 2695 עד 2705 לבריאה 1066 עד 1055 לפני מניינם פרשת פקודי שמות לט: לג - מג
פרשה פתוחה 111 ~ וידבר דביום החדש הראשון המשך שנות גדעון בן יואש ובנו אבימלך, שנות תולע בן פואה 2706 עד 2738 לבריאה 1055 עד 1022 לפני מניינם פרשת פקודי שמות מ: א - לג
פרשה פתוחה 112 ~ ויכס הענן סוף שנות תולע בן פואה ותחילת ימי יאיר הגלעדי 2739 עד 2743 לבריאה 1022 עד 1017 לפני מניינם פרשת פקודי שמות מ: לד - לח