ויקיתורה:שופטים ושוטרים תן לך בכל שעריך

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
       •   פס 272.1 ~ שפטים ושטרים שינוי בשיטת ניהול מערכת המשפט המקובל 5354 עד 5356 לבריאה 1593 עד 1596 למניינם פרשת שופטים דברים טז:יח - כ
       •   פס 272.2 ~ לא תטע לך 5357 עד 5358 לבריאה 1596 עד 1598 למניינם פרשת שופטים דברים טז:כא - כב
       •   פס 272.3 ~ לא תזבח 5359 לבריאה 1598 עד 1599 למניינם פרשת שופטים דברים יז:א
       •   פס 272.4 ~ כי ימצא בקרבך 5360 עד 5365 לבריאה 1599 עד 1605 למניינם פרשת שפטים דברים יז:ב - ז
פרשה פתוחה 273 ~ כי יפלא ממך דבר למשפט 5366 עד 5371 לבריאה 1605 עד 1611 למניינם פרשת שופטים דברים יז:ח - יב
       •   פס 273.1 ~ כי תבא תרגום ג'מז התורה לאנגלית 5372 עד 5378 לבריאה 1611 עד 1618 למניינם פרשת שופטים דברים יז:יד -כ
       •   פס 273.2 ~ לא יהיה לכהנים 5379 עד 5380 לבריאה 1618 עד 1620 למניינם פרשת שופטים דברים יח:א - ב
       •   פס 273.3 ~ וזה יהיה 5381 עד 5383 לבריאה 1620 עד 1623 למניינם פרשת שופטים דברים יח:ג - ה
       •   פס 273.4 ~ וכי יבא הלוי עליית השל"ה הקדוש לארץ 5384 עד 5386 לבריאה 1623 עד 1626 למניינם פרשת שופטים דברים יח:ו - ח
       •   פס 273.5 ~ כי אתה בא ריבוי מעשה הכישוף ומנגד ציד המכשפים 5387 עד 5400 לבריאה 1626 עד 1640 למניינם פרשת שופטים דברים יח:ט - כב
       •   פס 273.6 ~ כי יכרית הסכם רצח צימלינסקי, רדיפות ועלילות דם 5401 עד 5410 לבריאה 1640 עד 1650 למניינם פרשת שופטים דברים יט:א - יא
פרשה פתוחה 274 ~ וכי יהיה איש שנא לרעהו 5411 עד 5413 לבריאה 1650 עד 1653 למניינם פרשת שופטים דברים יט:יא - יג
       •   פס 274.1 ~ לא תסיג 5414 לבריאה 1653 עד 1654 למניינם פרשת שופטים דברים יט:יד
       •   פס 274.2 ~ לא יקום עד 5415 עד 5421 לבריאה 1654 עד 1661 למניינם פרשת שופטים דברים יט:טו - כא
       •   פס 274.3 ~ כי תצא למלחמה 5422 עד 5430 לבריאה 1661 עד 1670 למניינם פרשת שופטים דברים כ:א - ט
       •   פס 274.4 ~ כי תקרב אל עיר 5431 עד 5439 לבריאה 1670 עד 1679 למניינם פרשת שופטים דברים כ:י - יח
       •   פס 274.5 ~ כי תצור אל עיר עידן מלחמות המצורים שבאירופה ושינוי שיטת הביצור והשפעתו של וובן סבסטין לה פרטר דה 5440 עד 5441 לבריאה 1679 עד 1681 למניינם פרשת שופטים דבריםכ:יט - כ
פרשה פתוחה 275 ~ כי ימצא חלל באדמה מגילת הצהרת הזכויות הבריטי של 1689 והשפעתה 5442 עד 5450 לבריאה 1681 עד 1690 למניינם פרשת שופטים דברים כא:א - ט