פס 273.4 ~ וכי יבא הלוי

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

 5,384 – 5,386 לבריאה | 1,623 – 1,626 למניינם 


   ו וְכִי יָבֹא הַלֵּוִי מֵאַחַד שְׁעָרֶיךָ מִכָּל יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הוּא גָּר שָׁם וּבָא בְּכָל אַוַּת נַפְשׁוֹ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה. ז וְשֵׁרֵת בְּשֵׁם יְהוָה אֱלֹהָיו כְּכָל אֶחָיו הַלְוִיִּם הָעֹמְדִים שָׁם לִפְנֵי יְהוָה. ח חֵלֶק כְּחֵלֶק יֹאכֵלוּ לְבַד מִמְכָּרָיו עַל הָאָבוֹת.

דברים יח:ו - ח

הפסוקים והמצוות

משמרות הכהנים:

להיות הכהנים עובדים במקדש משמרות משמרות ובמועדים עובדים כאחד[1] שנאמר: וכי יבא הלוי וכו' לבד ממכריו על האבות


ראשית הגז לכהן :

ליתן ראשית הגז לכהן[2] שנאמר:וראשית גז צאנך תתן לו.


משמרות הכהנים במקדש:

עבודת הכהנים במקדש במשמרות[3] שנאמר: חלק כחלק יאכלו

המסר המרומז:

ירמז על מסירותו של השל"ה ועל קדושתו, ועל הזכות שזכה על ידי כך. וכן על עלייתם של לומדי התורה ארצה

מאורעות השנים:

קברו של השל"ה הקדוש בטבריה, במתחם קבר הרמב"ם

עליית השל"ה הקדוש ישעיה הלוי הורוביץ לארץ וכתיבת חיבורו שני לוחות הברית לקראת שנת 5,382 כנגד וכי יבוא הלוי

השל"ה, היה תלמידם של המהר"ם מלובלין והמהרש"ל. בשנת 1,621 למניינם הגיע לארץ הקודש במסע רגלי ארוך וישב בירושלים זמן מה, ולאחר מכן נתיישב בטבריה ובצפת. ממש בשנות פרשה זו השלים את חיבורו שני לוחות הברית (הספר נכתב כשנתיים לאחר עלייתו של הרב לארץ 1623 ועד 1626), חיבורו הגדול אשר התפשט בכל ישראל בנגלה ונסתר, ועל שמו הוא נקרא השל"ה. על פי מצבתו נראה שנפטר בשנת ה'ש"ץ, אך יש אומרים שהיה זה בשנת ה'שפ"ו. בהקדמה לספרו, שהוציא לראשונה בנו לאחר מותו, הוא מתואר כך: "איש אלוקי בוצינא קדישא, מרא דארעא דישראל, החכם השלם בכל מידות וחוכמות, גלויות וסתומות, הגאון אשר שפעת יפעת אור תורתו זרח בכל התפוצות, מקצה אל קצה - כב' הרב מהר"ר ישעיה במהר"ר אברהם הלוי זצ"ל ממשפחת הורוויץ, הספון וטמון במנוחתו בארעא קדישא". כך גם עד היום הוא מפורסם וידוע כקדוש ישראל. ובהסכמת הב"ח על סדור השל"ה כתב "הרב הגדול בכל התורה הגאון כמוהר"ר ישעיה הלוי זצ"ל – חיבוריו הקדושים כאשר ראינו וקרינו בהם, הרגשונו השפעת הקדושה מרום המעלות בכול אברינו – וכל מי שמתפלל בתוכו (סידור השל"ה) אין תפלתו חוזרת ריקם".

כליל תפארת:

וכי יבוא הלוי מאחד שעריך כנגד השל"ה הקדוש:

ירמז על הלוי שמגיע ממקום אחר, ויפה הוא להיאמר על השל"ה שבשנים אלו הגיע לארץ ישראל לאחר שכיתת רגליו מאירופה עד לארץ הקודש. וזהו גם אומרו – ובא בכל אות נפשו. שמסירות נפש גדולה הייתה בעלייתו לארץ ישראל, וזכה לחבר בה את ספרו הגדול, וזכה בחיבורו זה להיות בכלל משרתי ה' בהשפעת האמונה והקדושה בעם ישראל, וזה למרות שחיבר כבר בגולה כמה ספרים, ספר זה שבא עם מסירות נפש ד"בכל אות נפשן" הוא שנתפרסם וזכה. וזהו אומרו – ושרת.. למד על הכהן (רש"י שם). וכתיב ממלכת כהנים וגוי קדוש (וראה פפ~75). כי עניין הכהן הוא מה שהוא זוכה ומשרה קדושה בעם וזה עניין השל"ה הקדוש, כאמור לעיל. ודע שספר השל"ה ביסודו הוא דברי חיזוק ומוסר בעיקרי הדת והחסידות, ועיקרו לחזק אמונת כל אדם, ועניין זה הצליח עד מאד להתפשט על ידו בישראל. וזה היה לו זכות עצמו מלבד ייחוסו למשפחת הורביץ, אשר הקימה בפראג ישיבות ובתי כנסיות, ואביו היה גם בעצמו ראש ישיבה – [ואולי זהו ההמשך "מלבד ממכריו על האבות]".

הרי לנו:

שהמסירות לדבר ה' מקדשת את האדם ומזכה אותו להיות משרת ה', ועל ידי מסירות הנפש זוכה שעל ידו מתגלגלת זכות גדולה לבני ישראל.

הערות שוליים:

  1. מוני המצוה: סה"מ מצוה תק"ט. ורמב"ן משיג. סמ"ג עשין קעב. מקורות- סוכה נ.
  2. מוני המצוות: סה"מ מצוה תק"ח. סמ"ג עשין קמג, מקורות: חולין קלה. יו"ד סימן שלג
  3. מוני המצוות: רס"ג