פס 276.20 ~ כי תבא בכרם

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

 5,518 לבריאה | 1,757עד 1,758 למניינם 


   כה כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ וְאָכַלְתָּ עֲנָבִים כְּנַפְשְׁךָ שָׂבְעֶךָ וְאֶל כֶּלְיְךָ לֹא תִתֵּן.

דברים כג:כב - כד

הפסוקים והמצוות

התר לשכיר להיות אוכל, אך לא לקחת, בזמן שכירותו:

להניח השכיר להיות אוכל בזמן שכירותו מידועים, שנאמר: כי תבא בכרם רעך, כי תבא בקמת רעך. ‏[1]

שלא יקח השכיר יתר על אכילתו שנאמר: ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל וכו' [2]

המסר המרומז:

מאורעות השנים:

כליל תפארת:

כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך:

ואל כליך לא תתן:

הרי לנו:

הערות שוליים:

  1. מוני המצוות: סה"מ מצוה תקע"ו. סמ"ג עשין צא, סמ"ק סי' רעב, מקורות: ב"מ דף פו, חו"מ סימן שלו, שלז.
  2. מוני המצוות: סה"מ מצוה תקע"ז, סמ"ג לאוין קפב, סמ"ק סי' רעג. מקורות: ב"מ דף פו. חו"מ סימן שלו, שלז