פרשה פתוחה 277 ~ זכור את אשר עשה לך עמלך

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

 5,558 עד 5,560 לבריאה | 1,797עד 1,800 למניינם 


יז זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם. יח אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחַרֶיךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ וְלֹא יָרֵא אֱלֹהִים. יט וְהָיָה בְּהָנִיחַ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְךָ מִכָּל אֹיְבֶיךָ מִסָּבִיב בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם לֹא תִּשְׁכָּח.

דברים כה:יז - יט

הפסוקים והמצוות

זכור על תשכח מעשה עמלך

  • מצווה תרג: מצוה לזכור תמיד מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים שנאמר: זכור את אשר עשה. ‏[1]
מצוה לזכור מעשה עמלק לישראל שהתחיל להתגרות בם בצאתם ממצרים בטרם העיז גוי או ממלכה ידו על ישראל. בצאת ישראל ממצרים האומות יראו מלהתגרות מלחמה בישראל בשמעם את היד הגדולה אשר עשה להם ה' במצרים. והעמלקים ברוע לבבם ובמזגם הרע לא שתו לבם לכל זה ויתגרו בישראל, ומתוך כך העבירו יראת שאר האומות מישראל.
ומשרשי המצוה לתת אל לבנו שכל המיצר לישראל שנאוי לפני השם ברוך הוא. וצויונו ברוך הוא לאבד זכרם מני ארץ ולשרש אחריו עד כלה. וחיוב זכירה זו היא בלב ובפה.
  • מצווה תרד: להכרית זרעו של עמלק שנאמר: תמחה את זכר עמלק. ‏[2]
ומצווה למחוק זרעו של עמלק ולאבד זכרו מן העולם זכר ונקבה גדול וקטן. והמצווה היא על כל הצבור כולן כאמירנן ‏[3] שלש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ למנות להם מלך ולבנות להם בית הבחירה ולהכרית זרע עמלק. ובאמת על כל יחיד מישראל הזכרים מוטל החיוב להרגם ולאבדם מן העולם אם יש כח בידו בכל מקום ובכל זמן אם אולי ימצא אחד מכל זרעם.
וכבר טעה בזה הדבר יואב בן צרויה והשאיר מהם הנקבות לפי שרבו לא השגיח יפה עליו כשלמדו מקרא זה ‏[4]
ועמלק זה כנאמר לעייל אשר ברוע לבבו מתגרע וחפץ להרוג מישראל בגופם. ומצד הרוחניות עמלקים אילו אשר יאמרו כי העולם מתנהג בקרי במקריות. ומורי דרך זו המסיתים את קהל ה' והם בניו ובני אדם בכלל הינם כרודפים ממש את האדם ומסירים לבבות מעבודם ה'.
  • מצווה תרח: שלא יסור מלבנו מעשה עמלק הרע שעשה לנו עם אבותינו בצאתם ממצרים. שנאמר: לא תשכח. ‏[5]
שנמנענו מלשכוח מה שעשה לנו עמלק - כלומר התחלתו להזיק. וזכור זה בפה, לא תשכח זה בלב כלומר לא תשליך שנאתו ולא תסירה מנפשך בענין שתשכח אותה.

המסר המרומז:

מאורעות השנים:

כליל תפארת:

זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים:

תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח:

לא תשכח:

הרי לנו:

הערות שוליים:

  1. מוני המצוות :סה"מ מ"ע קפח, סמ"ג עשין קטו, סמ"ק סי' קמז. מקורות: מגילה יח, כט. סנהדרין כ. או"ח סי' תרפה
  2. מוני המצוות: סה"מ מ"ע קפט, סמ"ג עשין קטז, סמ"ק סי' קמז. מקורות: מגילה יח, יט. סנהדרין כ. או"ח סי' תרפה.
  3. סנהדרין כ:ב
  4. בבא בתרא פרק לא יחפור כ"א:ב
  5. מוני המצוות: סה"מ ל"ת נט. סמ"ג לאוין רכו סמ"ק סי' קמז. מקורות: מגילה יח, כט. סנהדרין כ. או"ח סי' תרפה