ויקיתורה:בהעלותך

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
פרשה פתוחה 205 ~ וידבר דבעלותך השלמת המשנה 3938 עד 3941 לבריאה 177 עד 181 למניינם פרשת בעלותך במדבר ח: א - ד
פרשה פתוחה 206 ~ וידבר דקח את הלוים המשך תקופת המשנה והתנאים, מות רבי, העברת הסנהדרין לגלות עשירית לטבריא 3942 עד 3963 לבריאה 181 עד 203 למניינם פרשת בעלותך במדבר ח: ה - כו
פרשה פתוחה 207 ~ וידבר ה' במדבר סיני המשך סיום אלפיים שנות תורה וההכנה לגלות 3964 עד 3971 לבריאה 203 עד 211 למניינם פרשת בעלותך במדבר ט: א - ח
פרשה פתוחה 208 ~ וידבר ה' איש איש טמא המשך השלמת המשנה ותקופת המשכן, והתכנות למסעות 3972 עד 3986 לבריאה 211 עד 226 למניינם פרשת בעלותך במדבר ט: ט - כג
פרשה פתוחה 209 ~ עשה לך שתי חצוצרות תחילת עידן האמוראים, אלכסנדר קיסר, ועליית פרסאי על רומאי ותחילת שלשלת הסאסיניד 3987 עד 3995 לבריאה 226 עד 235 למניינם פרשת בעלותך במדבר י: א - י
פרשה פתוחה 210 ~ ויהי בשנה השנית בחדש השני תמו שנות שכינה בא"י תום אלפים שנות תורה 3996 עד 4022 לבריאה 235 עד 262 למניינם פרשת בעלותך במדבר י: יא - לו
פרשה פתוחה 211 ~ ויהי העם כמתאננים 4,023 עד 4,037 לבריאה 262 עד 277 למניינם פרשת בהעלתך במדבר יא: א-טו
פרשה פתוחה 212 ~ ויאמר ... אספה לי שבעים איש מזקני ישראל 4,038 עד 4,044 לבריאה 277 עד 284 למניינם פרשת בהעלתך במדבר יא: טז- כב
פרשה פתוחה 213 ~ ויאמר ... היד ה' תקצר 4,045 עד 4,057 לבריאה 284 עד 297 למניינם פרשת בהעלתך במדבר יא: כג- לה
פרשה פתוחה 214 ~ ותדבר מרים ואהרן במשה 4,058 עד 4,070 לבריאה 297 עד 310 למניינם פרשת בהעלתך במדבר יב: א-יג
פרשה פתוחה 215 ~ ויאמר ... ואביה ירק ירק בפניה 4,071 עד 4,073 לבריאה 310 עד 313 למניינם פרשת בהעלתך במדבר יב: יד - טז