עמוד ראשי

מתוך ויקיתורה
גרסה מ־00:32, 28 בדצמבר 2015 מאת Admin (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ברוכים הבאים לויקיתורה!

מבוא
אסתכל באורייתא וברא עלמא ידועים דברי הזוהר "אסתכל בה באורייתא וברא עלמא" (זוהר תרומה קסא ע"א); ובהמשך מבואר שם שכל מה שמתרחש בעולם טמון בדברי התורה – "בגין דכל מלין ועובדין דכל עלמין באורייתא אינון". וידוע בשם הקדמונים שכל מאורע, ובפרט מאורעותיהם של ישראל, מרומזים בתורה. וכיוון שעיקר הבריאה בשביל ישראל, הרי שהמאורעות, הניסיונות, והתהליכים הרוחניים המרומזים שייכים בעיקר בהם, וכדברי רש"י המפורסמים (על פי המדרש) בבראשית א', א: "בראשית ברא... בשביל התורה שנקראת 'ראשית דרכו' (משלי ח', כב), ובשביל ישראל שנקראו 'ראשית תבואתֹה' (ירמיהו ב', ג)". והנה אחת מדרכי ההתבוננות במאורעות עם ישראל הנרמזים בתורה היא בעניין "בינו שנות דור ודור" שבשירת האזינו (דברים ל"ב, ז), דהיינו: שכשנחלק את פסוקי התורה (אשר נמסרו כידוע במסורת מדוקדקת עד מאוד) לפי השנים, פסוק לשנה פסוק לשנה, נמצא בכל פרשה ובכל פסוק את ההוראה והלימוד והמסר שיש בו על הדור והזמן שכנגד אותם הפסוקים. ולהלן נראה עוד רמזים רבים בזה העניין מדברי חז"ל, וכן ידועים דברי הגר"א שספר דברים הוא כנגד שנות האלף השישי. ופירש רש"י על הפסוק "זְכֹר ימות עולם בינו שנות דור ודור" (דברים ל"ב, ז): "...דבר אחר: לא נתתם לבבכם על שעבר, בינו שנות דור ודור להכיר להבא, שיש בידו להטיב לכם ולהנחיל לכם ימות המשיח והעולם הבא". ובשפתי חכמים שם: "ר"ל: היה ראוי לכם לזכור ימות עולם, וכיון דלא עשיתם, לכל הפחות בינו שנות דור ודור להבא...". ובספורנו שם: "אחר שהשלים הקדמת השירה, אשר בה הודיע שהמכוון ממנו הוא להגיד צדקת האל יתעלה, שהוא אל אמונה להיטיב לישראל... הואיל משה באר זה בהגדת העבר והעתיד, להודיע: ראשונה, כמה היתה כוונת האל יתברך להשיג זה התכלית בכל המין האנושי בימות עולם ובשנות דור ודור, ואיך כשלא עלה זה הגדיל ה' לעשות להעלות את ישראל אל המעלות, כאשר יעשה באחרית הימים עם השרידים אשר יקרא... רביעית, הודיע סיבה אשר בגללה תהיה להם גאולה באחרית הימים. חמישית, הודיע אופן הגאולה ונקמת האל יתברך נגד צרי עמו... אמר אם כן: זכור ימות עולם, ותבין דרכי טובו, וכמה כיון להיטיב למין האנושי בכלל... בינו שנות דור ודור
חומש בינו שנות דור ודור          מקרא עם הערות שוליים
חומש בינו שנות דור ודור          חיפוש לפי פרקים
פרשת שבוע

תרומה