ויקיתורה:ואתנן אל ה'

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
       •   פס ~ ואתחנן פולמוס הרמב"ם, שריפת ספריו ומנגד קבלת משנתו היד החזקה 4996 עד 5002 לבריאה 1235 עד 1242 למניים פרשת ואתחנן דברים ג:כג - כט
פרשה פתוחה 257 ~ ועתה ישראל סייטה פארטידס, סמ"ג, לוחות אלפנזו, וויכוח ברצלונה - הרמב"ן 5003 עד 5026 לבריאה 1242 עד 1266 למניינם פרשת ואתחנן דברים ד:א -כד
פרשה פתוחה 258 ~ כי תוליד בנים תיקון תפילת עלינו כנגד קידוש ה' שבאנקוויזיציה 5027 עד 5042 לבריאה 1266 עד 1282 למניינם פרשת ואתחנן דברים ד:כה - מ
פרשה פתוחה 259 ~ אז יבדיל משה 5043 עד 5051 לבריאה 1282 עד 1291 למניינם פרשת ואתחנן דברים ד:מא - מט
פרשה פתוחה 260 ~ ויקרא משה 5052 עד 5056 לבריאה 1291 עד 1296 למניינם פרשת ואתחנן דברים ה:א - ה
       •   פס 260.1 עד 260.11~ אנכי יהוה אלהיך הכנסייה ורדיפתה כנגד שומרי השבת והיהודים 5057 עד 5083 לבריאה 1296 עד 1323 למניינם פרשת ואתחנן דברים ה:1 - ו:א
פרשה פתוחה 261 ~ שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד פרעות אשתלה, חידוש ומיסוד מצוות תפילין, הרא"ש 5084 עד 5089 לבריאה 1323 עד 1329 למניינם פרשת ואתחנן דברים ו:ד - ט
       •   פס 261.1 ~ והיה כי יביאך איסור אמירת והם משתחווים להבל וריק ע"י אלפנזו ה - 11, אבנר מבורגוס 5090 עד 5095 לבריאה 1329 עד 1335 פרשת ואתחנן דברים ו:י - טו
       •   פס 261.2 ~ לא תנסו 5096 עד 5099 לבריאה 1335 עד 1339 למניינם פרשת ואתחנן דברים ו:טז - יט
       •   פס 261.3 ~ כי ישאלך בנך המוות השחור "מגפת הדבר 1334, 1347, 1351 5100 עד 5105 לבריאה 1339 עד 1345 למניינם פרשת ואתחנן דברים ו:כ - כה
       •   פס 261.4 ~ כי יביאך התבוללות, מומרים והסתה ובמקביל תלעות רבות על עם ישראל 5106 עד 5116 לבריאה 1345 עד 1356 למניינם פרשת ואתחנן דברים ז:א - יא