ויקיתורה:ויקרא

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
פרשת ויקרא ~ ויקרא אל משה השנים שלאחר אבימלך בנו בן הפילגש, שנות יאיר הגלעדי 2744 עד 2756 לבריאה 1017 עד 1004 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא א: א - יג
פרשה פתוחה 113 ~ ואם מן העוף מות יאיר הגלעדי, גלות עמון, י"א מעשה פילגש בגבעה ופסל מיכה באילו השנים 2757 עד 2776 לבריאה 1004 עד 984 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא א: יד, ב:יד
פרשה פתוחה 114 ~ ואם זבח שלמים המשך שנות השעבוד ע"י עמון, יפתח הגלעדי, שנות אבצן (בועז) מבית לחם 2777 עד 2781 לבריאה 984 עד 979 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ג: א - ה
פרשה פתוחה 115 ~ ואם מן הצאן מרות פלשתים ובני עמון על בנ"י, יפתח הגלעדי ומלחמותיו בבני עמון, שנות רות ובועז 2782 עד 2787 לבריאה 979 עד 973 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ג: ו - יא
פרשה פתוחה 116 ~ ואם עז קרבנו מות יפתח הגלעדי - ונדרו, מעשה רות ובועז 2788 עד 2793 לבריאה 973 עד 967 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ג: יב - יז
פרשה פתוחה 117 ~ נפש כי תחטא אילון הזבולוני, פסל מיכה שהוקם בימי עתניאל 2794 עד 2805 לבריאה 967 עד 955 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ד: א - יב
פרשה פתוחה 118 ~ ואם כל עדת ישגו עבדון בן הלל הפרעתוני, נטילת פסל מיכה ע"י שבט דן להיות להם לע"ז 2806 עד 2814 לבריאה 955 עד 946 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ד: יג - כא
פרשה פתוחה 119 ~ אשר נשיא יחטא תחילת שנות שמשון בן מנוח 2815 עד 2819 לבריאה 946 עד 941 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ד: כב - כו
פרשה פתוחה 120 ~ ואם נפש אחת תחטא שנות שמשון משבט דן, המשך שנות פסל מיכה 2820 עד 2824 לבריאה 941 עד 936 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ד: כז - לא
פרשה פתוחה 121 ~ ואם כבש יביא קרבנו סוף שנותיו של שמשון, לקראת סוף שנות משכן שילה 2825 עד 2828 לבריאה 936 עד 932 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ד: לב - לה
פרשה פתוחה 122 ~ ונפש כי תחטא תחילת הנהגת עלי הכהן ועניין בני עלי, תפילת חנה ולידת שמואל הנביא 2829 עד 2844 לבריאה 932 עד 916 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ה: א - טז
פרשה פתוחה 123 ~ ואם נפש כי תחטא תקופת המעבר בין תקופת השופטים לתקופת הנביאים 2845 עד 2847 לבריאה 916 עד 913 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ה: יז - יט
פרשה פתוחה 124 ~ וידבר דנפש כי תחטא חפני בן עלי ומעילתו בקדשים, חפני ופינחס גלגול נדב ואביהוא 2848 עד 2854 לבריאה 913 עד 906 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ה: כ - כו