ויקיתורה:שנים

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ספר פרק פסוק מספר פסוק: השנים לבריאה, למניינם הפסוק המאורע
שמות יז:טז 2,001 לבריאה, 1,760 לפני מניינם כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלך מדר דר תחילת אלפים שנות תורה, אברהם בן 52, וחסד אברהם של ה' חנון ורחום כנגד העולם, השגחה פרטית של חסד דאברהם כנגד העולם עד ביאת משיח
74 שמות
74 שמות
74 שמות
74 שמות
75 שמות
75 שמות
75 שמות
75 שמות
75 שמות
76 שמות
76 שמות
76 שמות
76 שמות
76 שמות
76 שמות
77 שמות
77 שמות
77 שמות
77 שמות
77 שמות
77 שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות    
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות    
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות    
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות    
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות  
  שמות    
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
שמות
ויקרא   ויקרא  
ויקרא   ויקרא  
113   ויקרא  
113  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא
  ויקרא  
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  ויקרא 
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא  
  ויקרא    
  במדבר 
  במדבר  
  במדבר 
  במדבר 
  במדבר 
  במדבר    
  במדבר  
  במדבר  
  במדבר  
  במדבר 
  במדבר 
  במדבר  
  במדבר  
  במדבר    
  במדבר  
  במדבר  
  במדבר  
  במדבר 
  במדבר 
  במדבר 
  במדבר 
  במדבר    
  במדבר
  במדבר  
  במדבר 
  במדבר  
  במדבר 
  במדבר 
  במדבר  
  במדבר    
  במדבר 
  במדבר    
  במדבר  
  במדבר  
  במדבר  
  במדבר 
  במדבר 
  במדבר  
  במדבר  
  במדבר    
  במדבר  
  במדבר  
  במדבר  
  במדבר 
  במדבר 
  במדבר 
דב'  דברים 
דב'  דברים    
דב'  דברים
 דב' דברים  
דב.1  דברים 
דב.1  דברים  
דב.1  דברים 
דב.2  דברים 
דב.2  דברים  
דב.2  דברים    
 דב.3 דברים 
דב.3  דברים    
דב.3  דברים
דב.3  דברים  
 דב.4 דברים 
דב.4  דברים  
דב.4  דברים 
ואתחנן  דברים 
ואתחנן  דברים  
ואתחנן  דברים    
ואתחנן  דברים 
  דברים    
257  דברים
257  דברים  
257 דברים 
257  דברים  
257  דברים ד:יד 5,015 לבריאה, 1256 למניינם ואתי צוה ה' בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשתכם אתם בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה

כנגד שנת תחילת המלאכה על ספר החוקים בשם הסייטה פארטידס אשר חוברו יחדיו תחת שלטונו וציוויו של המלך אלפונזו העשירי אשר שימשו שנים רבות בספרד ולימים הפכו לספר החוקים אשר השפיע רבות על אמריקה החדשה.

258  דברים 
258  דברים  
258 דברים    
258 דברים 
 259 דברים    
 259 דברים
 259 דברים  
 260 דברים 
260  דברים  
260  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים    
  דברים 
  דברים    
  דברים
  דברים  
  דברים 
  דברים  
  דברים 
  דברים 
  דברים  
  דברים